‘Een luisterend oor bieden is vaak al genoeg.’

Ruim 12,5 jaar geleden startte Susan met werken in de thuiszorg en ongeveer 8 jaar geleden begon ze als zorgconsulent palliatieve zorg. “Teams kunnen ons benaderen bij lastige casussen in de wijk.” Het team stemt met families af wat de wensen en behoefte zijn in de laatste levensfase en probeert alles zo goed mogelijk rondom de cliënt overzichtelijk te krijgen om zo voor de client alles  zo goed mogelijk te laten verlopen.

“Client en familie  weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn bij palliatieve zorg. Je merkt dan echt de opluchting als ze horen wat er wel en niet kan. Vaak komen we echter pas laat in beeld omdat mensen het toch een grote stap vinden om zorg in huis te halen. Het zou prettig zijn als we al eerder bepaalde dingen mogelijk hadden kunnen maken.”

Susan beschrijft het werk tijdens iemands laatste levensfase als heel waardevol. “Het werk is warm en liefdevol. Je krijgt veel waardering voor het gene wat je doet. Ook is het afhankelijk van hoe lang je bij iemand over de vloer komt en de client zelf. De ene is heel open en de ander wil niet over de dood praten.”

“De laatste levensfase is eigenlijk een hele intieme fase. Vaak is het alleen al het bieden van een luisterend oor. Zeker als het echt om die laatste dagen gaat, dan ben je er vooral voor de familie eromheen. De onzekerheid bij mensen, daar probeer je ze in gerust te stellen.”

Susan benadrukt hoe belangrijk het is om over die laatste fase van het leven na te denken. “Ik denk dat het belangrijk is dat mensen al eerder nadenken over wat ze willen in deze fase. Je weet namelijk nooit hoe het leven loopt.” 

Mensen weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn bij palliatieve zorg. Je merkt dan echt de opluchting als ze horen wat er wel en niet kan.

Heeft u suggesties of ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten!

Uw bericht komt terecht bij NPZ Noord-Limburg.