Longgeneeskunde en oncologie starten met Advanced Care Planning

Advanced care planning (ACP) is een proces waarbij de patiënt met zijn of haar behandelend arts de wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen.

Juiste Zorg op de Juiste Plek
Advanced Care Planning is een van de projecten onder het ZonMw programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Samen de zorg echt veranderen.

Het ACP Project
Een regionaal kernteam, bestaande uit een wijkverpleegkundige, palliatief verpleegkundige, verpleegkundigen van de VAR, een huisarts, longarts, oncoloog en intensivist, hebben het project mee voorbereid en geven tussentijds advies. Daaruit voortvloeiend zijn de specialismen longgeneeskunde en oncologie, in de vorm van een pilot, gestart met het project ACP.
“Het ACP project heeft ons als zorgprofessional bewuster gemaakt dat het ook bij chronisch zieke patiënten heel belangrijk is om op tijd te kijken naar wensen over leven en het levenseinde”, aldus Janine Hendrikx en Mieke Lagarde (COPD verpleegkundigen).

Markering
Door bewust bezig te zijn met een tijdige markering van de palliatieve fase voorkom je dat patiënten en/of naasten in een acute, vaak stressvolle situatie, voor lastige keuzes worden gesteld.
Het ACP protocol, samengesteld door de werkgroepen van beide specialismen, start met een tijdige herkenning van patiënten in de palliatieve fase a.d.h.v. gedefinieerde criteria. De geselecteerde patiënten ontvangen vervolgens ter voorbereiding op het gesprek een informatiefolder en een voorbereidende vragenlijst. Zo kunnen zij zich in de thuissituatie met hun naaste(n) voorbereiden op het gesprek. In navolging van het kwaliteitskader palliatieve zorg ligt de nadruk echt op samen beslissen waarbij de patiënt de regie kan nemen over zijn of haar eigen wensen, waarden en behoeften. Philo Werner, oncoloog: “Patiënten kunnen zich voorbereiden, ze worden er niet door overvallen. Op deze manier is een veilig en open gesprek met voldoende tijd mogelijk”.

Het gesprek
De betrokken verpleegkundigen en artsen zijn geschoold middels een online basistraining gespreksvoering, specifiek gericht op ACP. De ACP gesprekken worden uitgevoerd door zowel een verpleegkundige als de hoofdbehandelaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklist die is opgesteld m.b.v. de landelijke leidraad ACP. Kwaliteit van leven, behandelopties, -grenzen en mogelijkheden voor palliatieve zorg zijn thema’s die aan bod komen.

Samenwerking binnen de keten palliatieve zorg
Vanaf het begin van het project zijn de ketenpartners betrokken in de opzet van het protocol en de daaruit voortvloeiende werkafspraken. Het is van groot belang dat de huisarts, Cohesie, goed op de hoogte is van de afspraken die bij VieCuri worden gemaakt en vice versa. Daarnaast wordt aan de patiënt de mogelijkheid geboden om een huisbezoek te plannen met een wijkverpleegkundige van Allerzorg, Buurtzorg, De Zorggroep of Proteion. Het doel van dit huisbezoek is dat de patiënt in de eigen omgeving voorlichting, tips en adviezen ontvangt t.a.v. de 4 dimensies van de palliatieve zorg.

Kick-off project
De officiële start van het project bestaat uit een kick-off waarbij de werkwijze wordt doorgenomen met de gehele afdeling en een minisymposium over de mogelijkheden binnen de palliatieve zorg in de eerste en tweede lijn.
Neem voor meer informatie contact op met Marian Kessels (06 – 30 02 03 38) of Evelien Heinrich (06 – 12 06 -19 74), projectleiders ACP.

Heeft u suggesties of ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten!

Uw bericht komt terecht bij NPZ Noord-Limburg.