Campagne ‘Mijn laatste levensfase’ van start

Dinsdag 5 januari start de campagne ‘Mijn laatste levensfase’. Je laatste levensfase; iets waar je waarschijnlijk nog niet over nadenkt. Misschien omdat je nog jong en kerngezond bent, misschien omdat je het een moeilijk onderwerp vindt. Toch is het belangrijk om na te denken hoe jij jouw laatste levensfase voor je ziet en om het met je naasten te bespreken, zodat ook zij weten wat jíj wilt. Uit onderzoek blijkt dat slechts 35% van de mensen die graag thuis zouden overlijden dit daadwerkelijk gegund is. Het doel van de campagne is bewustwording creëren rondom de mogelijkheden in de laatste levensfase.

Samenwerking Hospice Mariaweide & VPTZ-Venlo

Veel mensen met een wens om thuis te overlijden hebben dit in werkelijkheid niet kunnen doen. Om tal van redenen; soms omdat thuis geen goede zorg meer verleend kan worden, maar vaak ook omdat men niet op de hoogte is van (zorg-)mogelijkheden. Dat laatste geldt zowel voor direct betrokkenen als voor zorgprofessionals. Hospice Mariaweide en VPTZ-Venlo (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) hebben zich als doel gesteld bewustwording te creëren rond het thema ‘laatste levensfase en de dood’ en welke mogelijkheden men hierin heeft. Dat heeft hen doen besluiten de, al bestaande, samenwerking te intensiveren om zo dit gezamenlijke doel beter te kunnen realiseren. “We voelen ons medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de hele palliatief terminale zorgketen, zodat uiteindelijk meer mensen kunnen overlijden in de door hun gewenste omgeving.”

Mariaweide en VPTZ-Venlo begeleiden allebei mensen in hun laatste levensfase. VPTZ doet dat bij mensen thuis, Mariaweide in de huiselijke sfeer van het Hospice in het centrum van Venlo. “Door samen te werken, staan we op diverse fronten sterker. Zo kunnen we mensen helpen, door ze aan de voorkant goed te informeren, met het maken van een keuze die het beste bij hen past.”

Heeft u suggesties of ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten!

Uw bericht komt terecht bij NPZ Noord-Limburg.