Zorg in de regio

Over palliatieve zorg

De mogelijkheden van palliatieve zorg in Noord-Limburg vindt u op de website van de netwerken palliatieve zorg Limburg: www.palliaweb.nl/netwerken-limburg.

Voor meer informatie over palliatieve zorg kunt ook u de
volgende websites bezoeken:

www.agora.nl
www.iknl.nl
www.overpalliatievezorg.nl
www.palliaweb.nl
www.palliatievezorg.nl
www.palvooru.nl

Landelijke organisaties

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
0800 – 71 14 000
www.hetcak.nl

Uitvoeringsorganisatie in de zorgen welzijnsector
• WMO – T 0800 – 19 25
• Zorg zonder verblijf – T 0800 – 19 25
• Zorg met verblijf – T 0800 – 00 87
(Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
www.ciz.nl
Indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ
weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg
die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg
0900 – 20 20 496
www.mezzo.nl

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
0318 – 54 78 78
www.npvzorg.nl

ParkinsonNet
www.parkinsonnet.nl
024 – 361 47 01

Pharos
www.pharos.nl
030 – 234 98 00

 

Patiëntenrechten, vragen of klachten over gezondheidszorg

Burgerkracht Limburg
046 – 42 08 159
www.burgerkrachtlimburg.nl

Consendo zakelijke ondersteuning
077 – 30 31 070
www.consendo.nl

Patiëntenfederatie
0900 – 23 56 780
www.patientenfederatie.nl
Voor vragen of klachten over de zorg

Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl
Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over patiëntenrechten