Zorg in de regio

Over palliatieve zorg

De mogelijkheden van palliatieve zorg in Noord-Limburg vindt u op de website van de netwerken palliatieve zorg Limburg: www.palliaweb.nl/netwerken-limburg.

Voor meer informatie over palliatieve zorg kunt ook u de
volgende websites bezoeken:

www.agora.nl
www.iknl.nl
www.overpalliatievezorg.nl
www.palliaweb.nl
www.palliatievezorg.nl

Verder kunt u ook gebruik maken van de Pal voor U-app (voor smartphone en tablet) en de Informare app (voor iPad gebruikers).

Landelijke organisaties

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
0800 – 71 14 000
www.hetcak.nl

Uitvoeringsorganisatie in de zorgen welzijnsector
• WMO – T 0800 – 19 25
• Zorg zonder verblijf – T 0800 – 19 25
• Zorg met verblijf – T 0800 – 00 87
(Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
www.ciz.nl
Indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ
weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg
die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg
0900 – 20 20 496
www.mezzo.nl

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
0318 – 54 78 78
www.npvzorg.nl

Patiëntenrechten, vragen of klachten over gezondheidszorg

Burgerkracht Limburg
046 – 42 08 159
www.burgerkrachtlimburg.nl

Consendo zakelijke ondersteuning
077 – 30 31 070
www.consendo.nl

Patiëntenfederatie
0900 – 23 56 780
www.patientenfederatie.nl
Voor vragen of klachten over de zorg

Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl
Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over patiëntenrechten

Overigen

Toon Hermans Huis Venlo
077 321 1433
www.toonhermanshuisvenlo.nl

Huis voor de zorg
046 420 8159
www.huisvoordezorg.nl

Thuisbegeleiding bij zingevings- en levensvragen
06 26 75 40 50
www.palliatievezorglimburg.nl
Een overzicht (sociale kaart) van aanbieders van geestelijke en spirituele zorg vindt u op de website. Contactinformatie vindt u in de Wegwijzer.

Fysiotherapeuten Netwerk Oncologie (FyNeOn)
www.fyneon.nl
Netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in de oncologie, in alle fasen van de ziekte.
Consendo professionele steun- en toeverlaat
(emotionele en zakelijke ondersteuning)
077 303 1070
www.consendo.nl

Stichting ’t Groenewold
077 354 6689
www.stichtinggroenewold.nl
Centrum voor kerk en samenleving.

Stichting leven rond de dood
06 22 98 51 19
www.levenronddedood.nl
Ondersteuning en geestelijke begeleiding bij levensvragen.