Zorg in de regio

Belangrijk

Neem voor spoedeisende vragen en vragen over uw persoonlijke, medische situatie altijd contact op met uw eigen (huis)arts of verpleegkundige.

Thuiszorg

Vrijwilligers verrichten geen medische handelingen, maar vullen aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Ze kunnen ook taken in de mantelzorg overnemen, zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken.

Alle®zorg
077 – 32 60 345
www.allerzorg.nl

Buurtzorg
085 – 04 03 700
www.buurtzorgnederland.com

La Providence Zorg Thuis
077 – 35 55 628
www.laprovidence.nl

Particuliere thuiszorg Nederland
085 – 20 11 242
www.particulierethuiszorgnederland.nl

Proteion Thuiszorg
088 – 85 00 000
www.proteion.nl

Palliatief huisbezoek

De mededeling dat u in de palliatieve fase van uw ziekte bent kan bij u en uw naasten veel vragen, onzekerheden en emoties oproepen. Vooral na thuiskomst uit het ziekenhuis of vanuit de huisarts blijken veel vragen naar boven te komen. Heeft u vragen en wilt u graag praten over uw situatie, dan biedt het huisbezoek u hiervoor een mogelijkheid. Met een (wijk)verpleegkundige kunnen u en uw naaste(n) in gesprek over wat u bezighoudt, wat uw wensen zijn en welke mogelijkheden er zijn om passende hulp en ondersteuning te vinden en hoe deze aangevraagd kan worden. Voor meer informatie en of het aanvragen van een huisbezoek gaat u naar palliaweb.nl/huisbezoeken.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

De vrijwilligers van de VPTZ verrichten geen medische handelingen, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen of vervangen de mantelzorg. Zoals ondersteuning bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken.

VPTZ
www.vptz.nl

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg
06 – 55 79 02 71
www.vptznoordlimburg.nl

VPTZ Peel & Maas
06 – 51 21 34 43
www.levenronddedood.nl

VPTZ Venlo e.o.
06 – 51 29 70 70
www.vptzvenlo.nl

Centrum voor levensvragen

Wanneer u niet meer beter wordt, verandert er veel. Het kan helpen om uw gedachten, vragen en gevoelens te delen met iemand. Soms is het lastig iemand in uw hart te luchten bij een bekende en is het juist fijner om dit met een vertrouwde buitenstaander te doen. Bij het Centrum voor Levensvragen zijn geestelijke verzorgers aangesloten die hulp bieden bij u thuis. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Lees meer op de website van Palliaweb.