Praten

Veel mensen vinden het lastig om te praten over de laatste levensfase. Toch is dit erg belangrijk omdat u zo eerder helder krijgt welke keuzes er voor u mogelijk zijn. Praat met uw arts en naasten.

Praten met uw naasten

Het geeft rust als uw omgeving weet wat u graag wilt in de laatste levensfase. Soms is het niet makkelijk om hierover te beginnen. De volgende tips helpen u hopelijk op weg.

Praten met uw arts

Palliatieve zorg begint met een gesprek met uw arts. Dat kan de huisarts zijn maar ook een specialist in het ziekenhuis. Uw arts kan er zelf over beginnen, maar u kunt ook zelf om dit gesprek vragen. Het is belangrijk om het gesprek voor te bereiden. Schrijf  vragen op die u wilt stellen, zodat u deze niet vergeet. 

Op de website 3goedevragen.nl vindt u meer uitleg over het stellen van de juiste vragen.

Centrum voor Levensvragen

Vaak gaan mensen die ongeneeslijk ziek zijn zichzelf vragen stellen. Het delen van uw vragen, uw gedachten en gevoelens, kortom uw hart luchten, kan helpen. Niet iedereen heeft in de eigen nabije omgeving mensen om over deze vragen te praten, of wil deze met hen delen. Soms is het gemakkelijker om dit met een ‘vertrouwde vreemde’ te doen. Het Centrum voor Levensvragen kan u, en ook uw naasten, helpen bij deze vragen.

Tips

  • Sluit u niet af van mensen uit uw omgeving, ook al zou u dat het liefste willen.
  • Praat met iemand uit uw omgeving of met iemand die iets verder van u afstaat over wat u doormaakt.
  • Problemen zijn er om op te lossen. Het is belangrijk om tijdig hulp in te schakelen.