Over palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een vorm van zorg die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van zorgvragers met een ongeneeslijke ziekte. Het doel van deze zorg is om de zorgvrager zoveel als mogelijk comfort te bieden en te ondersteunen bij het omgaan met de ziekte.

Wanneer begint de palliatieve fase?

Dit kan zijn vanaf het moment dat duidelijk wordt dat iemand niet meer kan genezen. Een andere manier om dit moment te bepalen is met de zogenoemde ‘surprise question’. Dit is het moment waarop het de zorgverleners niet zou verbazen als de zorgvrager binnen een jaar overlijdt. Dit markeert de start van de palliatieve fase.

Wat omvat de palliatieve zorg?

Palliatieve zorg omvat verschillende aspecten van de gezondheidszorg waaronder pijnbestrijding, symptoombeheer, psychosociale ondersteuning en spirituele zorg. Het doel van deze zorg is om de zorgvrager en hun naasten te helpen om kwaliteit van leven te verbeteren en de symptomen van de ziekte te beheersen. ‘Leven toevoegen aan de dagen’.

Palliatieve zorg kent een holistische benadering waarbij de zorgvrager centraal staat. Het is een multidisciplinaire aanpak wat betekent dat verschillende zorgverleners een rol spelen zoals o.a. artsen, verpleegkundigen, trajectbegeleiders, fysiotherapeuten en vrijwilligers. Hierbij is veel aandacht voor het sociaal-emotionele welzijn van de zorgvrager en naasten. Er kan in deze fase ook gedacht worden aan begeleiding van een geestelijk verzorger voor extra ondersteuning middels gesprekken over zingeving en levensvragen maar ook voor het uitvoeren van rituelen.

Samenvattend

Palliatieve zorg biedt veel mogelijkheden aan ondersteuning voor zorgvragers met een ongeneeslijke ziekte en naasten in de laatste fase van het leven om de kwaliteit en comfort te bevorderen.

Uw wensen kenbaar maken

Om goede en passende zorg te verlenen is het belangrijk tijdig te weten wat u wel of juist niet wenst aan zorg. Door behandelwensen en -grenzen gezamenlijk met uw arts te bespreken en vast te leggen kan hierop worden geanticipeerd. Zo kan de zorg afgestemd worden op persoonlijke wensen, waarden en behoeften. Maak indien wenselijk een afspraak met uw behandelend arts voor een gesprek over tijdige zorgplanning. Hieronder vindt u informatie over een aantal belangrijke zaken.

Tips

  • Praat met de mensen in uw omgeving en uw hulpverleners over uw wensen en behoeften en vul eventueel een wensenboekje in.
  • Uw arts of verpleegkundige kan u uitgebreid informeren over alle
    mogelijkheden van hulp en de voorzieningen die er zijn. Maak daar
    gebruik van.

Zorgverklaring

In een zorgverklaring (een vorm van wilsverklaring) leggen patiënten medische wensen rondom hun behandeling of hun levenseinde vast. Bijvoorbeeld onder welke omstandigheden zij bepaalde medische handelingen wel of juist niet willen ondergaan. Bij de Stichting Zorgverklaring vindt u meer informatie.

Behandelverbod

In een behandelverbod kunt u vastleggen onder welke omstandigheden u geen
medische behandelingen meer wilt ondergaan. Een arts moet dit respecteren, ook als dat tot gevolg heeft dat u sneller zult overlijden. Meer informatie kunt u opvragen bij de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde.

Niet reanimeren verklaring

Bij een hart- en ademstilstand wordt in principe iedereen gereanimeerd.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin u niet meer gereanimeerd wilt
worden. Met een niet-reanimeren verklaring legt u dat vast. Zorg wel dat de mensen in uw omgeving weten dat u over een dergelijke verklaring beschikt. U kunt deze niet-reanimeren verklaring zelf opstellen of een hiervoor ontwikkeld formulier gebruiken.

Euthanasieverzoek

Als het leven uitzichtloos en ondraaglijk is, kan op uw uitdrukkelijke verzoek het leven
beëindigd worden. Hier gaat een zorgvuldig proces aan vooraf. Uw arts beoordeelt samen met tenminste één andere onafhankelijke arts of uw situatie aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen voldoet. Bespreek tijdig, als u dat zelf nog goed kunt regelen met uw arts, onder welke omstandigheden u zou willen dat de arts euthanasie bij u uitvoert.

Orgaan- en weefseldonatie

Misschien wilt u (indien mogelijk) organen of weefsel doneren? Wellicht
heeft u zich al laten registreren in het Donorregister. Het is een makkelijke en duidelijke manier om te laten weten of u wel of geen donor wilt zijn. Meer informatie over orgaan- en weefseldonatie vindt u bij de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Ter beschikking stellen wetenschap

Hiermee geeft u aan uw lichaam ter beschikking te stellen voor medisch
wetenschappelijk onderzoek. U moet hiervoor zelf contact op nemen met een universiteit of een academisch ziekenhuis. Zij sturen u op uw verzoek de benodigde formulieren toe.