Palliatieve zorg thuis

Palliatieve terminale zorg thuis

Wil je het liefst in je vertrouwde omgeving blijven, dan is het belangrijk dat er genoeg zorg is. Zorgverleners en vrijwilligersorganisaties zoals de VPTZ zorgen ervoor dat je zo goed mogelijk thuis verzorgd wordt.

De laatste fase van iemands leven is een periode die soms moeilijk en emotioneel zwaar kan zijn en waarbij extra hulp soms welkom is. Vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan hen die thuis willen sterven en aan diens naasten, de mantelzorgers.

Vrijwillige palliatieve terminale zorg is thuis mogelijk, maar ook in zorginstellingen. De goed opgeleide vrijwilligers bieden ondersteuning. Ze verrichten geen medische handelingen, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen of vervangen de mantelzorg. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

Lees meer over palliatieve zorg thuis op de website van VPTZ Venlo.